Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Portal

:

TİTUBB Tanıtım

Türkiye İlaç  ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Portalı

TİTUBB Tanıtım

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) Tıbbi Cihazların benzersiz barkod numaraları kullanılarak Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri çerçevesinde, tedarikçi firmalar tarafından sunulması gereken bilgileri içerek web tabanlı elektronik bilgi bankasıdır. TİTUBB çalışmalara başlanılan 2006 yılından bugüne, sadece tıbbi cihazlara ait bilgilerin girildiği bir veri tabanı olmaktan öte ülkemizde Tıbbi Malzemelerin regulasyonunu sağlayan Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik çerçevesinde geri ödemesini gerçekleştiren Genel Sağlık Sigortası ve Tedarik esaslarını belirleyen Kamu İhale Kurumunu iş süreç ve akışlarını elektronik ortama aktarmayı başarmıştır. TİTUBB kapsadığı veriler ve bilgi birikimi ile dünyada açık ara tek örnek veri tabanı durumundadır.

 
Sosyal Güvenlik Reformu, ülkemizde adil, kolay erişilebilir, yoksulluğa karşı daha etkin koruma sağlayan, mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal koruma sistemine ulaşabilmeyi amaçlamaktadır. Reformun ana bileşeni, nüfusun tümüne hakkaniyete uygun, eşit, koruyucu ve tedavi edici kaliteli sağlık hizmeti sunumunu finanse edecek bir “Genel Sağlık Sigortası” oluşturulmasıdır. Genel Sağlık Sigortası sisteminin başarısı satın alacağı sağlık bakım hizmetleri ödemelerini etkinlikle yönetebileceği politika ve araçlara sahip olmasına bağlıdır. Politika ve araçların kurumsallaştırılması öngörüsüyle başlatılan "Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirilmesi Projesi"  altında TÜRKİYE İLAÇ ve TIBBI CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI geliştirilerek kamu hizmetine açılmıştır.
 
 
TİTUBB, sağlık evreninin farklı uzmanlık alanlarında hizmet veren taraflarca yaratılmış teknolojik bilgi birikiminin ve uygulamaların sonuçlarını yansıtan dolayısıyla azami çeşitlilik ve karmaşıklık ortaya koyan ürün ve hizmet verilerinin sayısallaştırılması için gereken ortak çatı dil ve yöntemleri tanımlanmaktadır.  Tanımlanan ortak çatı dil ve yöntemler, küresel elektronik ticaret standartlarına uyumluluğu,  elektronik ortamda tüm taraflarca sorunsuz biçimde saklanacak, paylaşılacak ve aktarılacak teknolojik özelliklerinin ve işlevlerinin geliştirilmesi boyutlarını içermektedir.  
 untitled.bmp

TİTUBB üzerinden arama/sorgulama yordamları temelinde piyasa koşulları ve tedarik sonuçlarına göre fiyat izleme yetenekleri geliştirilmiş olup, piyasalarda işlem gören ürün/hizmetlere ilişkin istatistiksel ve gösterge esaslı raporlamaları hazırlanabilmektedir. TİTİUBB teknik alt yapısı uluslararası e‑ticaret haberleşme protokollerine uyumluluk uygulamalarına uygun tasarlanmıştır, bu sayede kullanıcı yetkilendirme ve özelleştirme, e-imza, sertifikasyon gibi güvenlik özellikleri, devamlılık, yedekleme ve tehditlerden korunma önlemlerini gelişkin biçimde içermektedir.
 
TİTUBB kamu elektronik katalog niteliğiyle kapsayıcılığı,  yapısal boyutları ve işlem hacmi, sağlık hizmetleri geri ödemeleri ve kamu sağlık tedarik süreçleri gibi görev duyarlı e-devlet çözümleri arasında sağladığı köprü işlevi ile küresel ekonomilere örnek oluşturan bir ortak akıl kurumu ve bir ulusal başarı öyküsüdür.