Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Portal

:

TanitimIcerik

Türkiye İlaç  ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Portalı

 

TİTUBB sayısallaştırma ortamı, ürün/hizmet sınıflandırma omurgasını oluşturacak UN-SPSC (Birleşmiş Milletler Standart Ürün ve Hizmet Kodları), GMDN (Küresel Tıbbi Cihaz Tanımları) ile isimlendirme omurgasını oluşturacak GS1 (Küresel Standart 1) çerçevelerinin uygulanabilirlik ilkelerinin tanımlanmakta, ulusal sistemin yapısal ve idari mevzuat gereklerinin belirlenmektedir. GMDN, UN-SPSC ve GS1 çerçevelerine göre ürün ve hizmetler bilgi bankasının ortak veri tabanı, branş kodlarına özgü veri tabanı, ürün ve hizmete özgü veri tabanı ve gelişkin arama/sorgulama ağırlıklı sistem yönetimine ait veri yapılarını barındırmaktadır.
 
Firmalara yönelik elle ve otomatik veri giriş ara yüzleri, veri temizliği ve dönüştürme yordamları, veri doğrulama ve akreditasyon servisleri geliştirilmesi, “akıllı” yordamlarla işletilmektedir. TİTUBB ortamı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Gümrük Müsteşarlığı e-devlet faaliyetlerini kucaklayan çekirdek veri kümelerini, güncelleme servislerini, alıcı idarelere açık bildirim servislerini, tedarik işlemlerini bütünleşik olarak sağlamaktadır.
TİTUBB elektronik katalog bilgi kümelerinden elektronik şartnamelere geçişi kolaylaştıracak kamu standart yapıları ve düzenlerinin geliştirilmesi, elektronik şartname havuzlarının kurulması ve şartnamelerin uyumluluk/yeterlilik doğrulamalarının elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak iş akışı çözümlerinin tam olarak desteklemektedir.
r2.bmp