Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Portal

:

Tarihçe

Türkiye İlaç  ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Portalı

Tarihçe

  
          TİTUBB, “Sağlıkta Yeniden Yapılanma” adı altında özetlenen ve sağlık hizmetinde performansı, hizmetin verimliliğini, kalitesinin ölçülebilirliğini ve denetlenebilirliğini öngören çalışmalar çerçevesinde, ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların satın alınması, stok yönetimi, fatura edilmesi gibi temel tıbbi malzeme yönetimi süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmesinde ihtiyaç  olan enformasyon sistemlerinin kurulabilmesi için  gerekli çalışmalar Hacettepe Üniversitesi tarafından yürütülmekte olan Hacettepe Üniversitesi Araştırma Projeleri tarafından geliştirilip kullanıma sunulmuştur. Proje’nin yürütülmesi için Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi arasında görüş birliğine varılmış ve bir protokol düzenlenmiştir. Daha sonra bu protokole Kamu İhale Kurumunda eklenerek Tıbbi Cihaz alımlarının EKAP çerçevesinde elektronik ihaleler ile tedarik edilmesi hedeflenmiştir.

Bu çerçevede 2006 yılında başlayan çalışmalar neticesinde TİTUBB ile versiyonu 2007 sonunda aktif olarak kayıtlara başlamıştır. 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliğine konan bir madde ile SGK geri ödeme kapsamına giren tıbbi cihazlardan  TİTUBB kayıdı bulunmayanların bedellerinin ödenmeyeceğini bildirmiştir.

BU aşamadan sonra süratle artan kayıtlara 2009 yılı itibari ile Sağlık Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumnca TİTUBB da onaylı kayıtları bulunan malzemeler için ayrıca bir evrak istenmemesi, alımlarda  ürünlerin "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır - TİTUBB kayıt bildirim işlkemleri tamamlanmıştır" ibareli çıktıların yeterli bulunması yönündekiş duyurular ile 1.700.000 i aşan ürün kayıdına ulaşılmıştır.

Bu aşamada dünya üzerindeki en fazla veriye sahip olan TİTUBB için tüm dünyaya hizmet verecek şekilde çalışmalar ve görüşmeler devam etmektedir.